YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 61 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 61 sách GK Tin học lớp 8

Các câu lệnh Pascal có hợp lệ không, vì sao?

a) for i:=100 to 1 do writeln('A');

b) for i:=1.5 to 10.5 do writeln('A');

c) for i=1 to 10 do writeln('A');

d) for i:=1 to 10 do; writeln('A');

e) var x: real; for x:=1 to 10 do writeln('A');

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a) Không hợp lệ, vì: Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối; 

b) Không hợp lệ, vì: Các giá trị đầu và giá trị cuối phải là số nguyên;

c) Không hợp lệ, vì: Thiếu dấu hai chấm khi gán giá trị đầu;

d) Thừa dấu chấm phẩy thứ nhất, nếu như ta muốn lặp lại câu lệnh writeln('A') 10 lần, ngược lại câu lệnh là hợp lệ;

e) Không hợp lệ, vì: Biến x đã được khai báo như là biến có dữ liệu kiểu số thực và vì thế không thể dùng để xác định giá trị đầu và giá trị cuối trong câu lệnh lặp.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 61 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON