YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 61 SGK Tin học 8

Giải bài 6 tr 61 sách GK Tin học lớp 8

Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây:

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{n.(n+2)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Mô tả tính tổng:

  • Bước 1. A \(\leftarrow\) 0, i \(\leftarrow\) 1.
  • Bước 2. \(A\leftarrow \frac{1}{i.(i+2)}\)
  • Bước 3. \( i \leftarrow i + 1\)
  • Bước 4. Nếu i ≤  n, quay lại Bước 2
  • Bước 5. Ghi kết quả A và kết thúc thuật toán

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 61 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON