YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 60 SGK Tin học 8

Giải bài 3 tr 60 sách GK Tin học lớp 8

Khi thực hiện các hoạt động lặp, chương trình kiểm tra một điều kiện. Với lệnh lặp:

for < biến đếm > := < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >;

của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Với lệnh lặp:

for < biến đếm > := < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >;

của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra chính là giá trị của biến đếm lớn hơn giá trị cuối. Nếu điều kiện không được thoả mãn, câu lệnh được tiếp tục thực hiện; ngược lại, chuyển sang câu lệnh tiếp theo trong chương trình.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 60 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON