RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 61 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 61 sách GK Tin học lớp 8

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

j:=0;
for i:=0 to 5 do j:=j+2

 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Đoạn chương trình này có 6 vòng lặp mà mỗi vòng tăng thêm 2 đơn vị nên giá trị của j sẽ bằng: 2; 4; 6; 8; 10; 12.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 61 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)