YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 61 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 61 sách GK Tin học lớp 8

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

j:=0;
for i:=0 to 5 do j:=j+2

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Đoạn chương trình này có 6 vòng lặp mà mỗi vòng tăng thêm 2 đơn vị nên giá trị của j sẽ bằng: 2; 4; 6; 8; 10; 12.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 61 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON