RANDOM
VIDEO

Viết chương trình nhập vào 1 dãy gồm n phần tử kiểm tra xem số vừa nhập có được sắp xếp theo giá trị tăng dần không nếu có in YES ra màn hình ngược lại in NO?

Viết chương trình nhập vào 1 dãy gồm n phần tử . Kiểm tra xem số vừa nhập có được sắp xếp theo giá trị tăng dần không . Nếu có in YES ra màn hình ngược lại in NO

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • uses crt;

  var a:array[1..1000]of integer;

  i,n,d:integer;

  begin

  clrscr;

  write('Nhap so phan tu: '); readln(n);

  write('Nhap day so (moi so cach nhau boi mot dau cach): ');

  for i:=1 to n do read(a[i]);

  for i:=1 to n-1 do if a[i]<a[i+1] then d:=d+1;

  if d=n-1 then write('YES') else write('NO');

  readln;

  end.

    bởi LA Phạm Thảo 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)