YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 56 SGK Tin học 7

Giải bài 4 tr 56 sách GK Tin học lớp 7

Giả sử 8 ô trong cột B của trang tính, từ hàng 3 đến hàng 10 có các số với hai chữ số sau dấu chấm thập phân. Em hãy nêu các thao tác định dạng để các số đó được hiển thị như là các số nguyên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các thao tác định dạng để các số từ ô B3 đến ô B10 được hiển thị như là các số nguyên:

  • Cách 1: 
    • Bước 1. Chọn khối B3:B10
    • Bước 2. Kích chọn công cụ Decrease Decimal hai lần (mỗi lần giảm 1 chữ số thập phân)
  • Cách 2:
    • Bước 1: Chọn khối B3:B10
    • Bước 2: Vào bảng chọn Format -> Cells -> Number -> Number: Tại Decimal Places: Chọn số 0 (0 chữ số thập phân)

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 56 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON