Bài 6: Định dạng trang tính - Tin học 7

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Chức năng chính của chương trình bảng tính là hỗ trợ tính toán. Tuy nhiên, giống như Word, chúng cũng có các công cụ phong phú giúp em trình bày trang tính như thay đổi phông chữ, cỡ chữ kiểu chữ, căn lề trong ô tính, tô màu nền, tô màu văn bản,... Các công cụ này được gọi với tên chung là công cụ định dạng. Vậy các công cụ định dạng này được sử dụng như thế nào? Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bài Định dạng trang tính dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

Tóm tắt lý thuyết

1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

Hình 1. Các nút lệnh định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ trên thanh công cụ định dạng

a. Thay đổi phông chữ

Để chọn hoặc thay đổi phông chữ của dữ liệu, ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
 • Bước 2. Nháy mũi tên ở ô Font
 • Bước 3. Chọn phông chữ thích hợp

Hình 2.  Thay đổi phông chữ

b. Thay đổi cỡ chữ

Để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1. Nháy mũi tên ở ô Size chọn cỡ chữ thích hợp
 • Bước 2. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
 • Bước 3. Chọn cỡ chữ thích hợp

Hình 3. Thay đổi cỡ chữ

c. Thay đổi kiểu chữ

Để thay đổi kiểu chữ trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
 • Bước 2. Nháy nút B để chọn chữ đậm / nút I để chọn chữ nghiên / nút U để chọn chữ gạch chân

Hình 4.  Thay đổi kiểu chữ

2. Chọn màu chữ

Để tô màu cho văn bản trong trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ 
 • Bước 2. Nháy mũi tên nút  Font Color
 • Bước 3. Chọn màu thích hợp

Hình 5. Tô màu chữ

3. Căn lề trong ô tính

Hình 6. Các nút lệnh căn lề trong ô tính

Để căn lề trong ô tính, ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1. Chọn các ô có nội dung cần căn lề
 • Bước 2. Nhấn nút  căn lề trái ô,  căn giữa ô,  căn lề phải ô

Ngoài ra: Để căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô, ta sử dụng nút  Merge and Center:

 • Bước 1. Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào dữ liệu
 • Bước 2. Nhấn vào nút Merge and Center

Hình 7. Sử dụng nút Merge and Center căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô

4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số.

Hình 8. Các nút lệnh tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Để tăng hoặc giảm chữ số thập phân, ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1. Chọn ô cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân
 • Bước 2. Nháy nút Increase Decimal  tăng hoặc nút Decrease Decimal  giảm chữ số thập phân

Hình 9. Giảm chữ số thập phân

5. Tô màu nền và kẻ đường biên

a. Tô màu nền cho ô tính

Các bước tô màu nền cho ô tính:

 • Bước 1. Chọn các ô cần tô màu nền
 • Bước 2. Nháy mũi tên ở nút Fill Color
 • Bước 3. Nháy chọn màu nền thích hợp

b. Kẻ đường biên cho ô tính

Các bước kẻ đường biên cho ô tính:

 • Bước 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên
 • Bước 2. Nháy nút  Border để chọn kiểu vẽ đường biên
 • Bước 3. Chọn kiểu đường biên thích hợp

Bài tập minh họa

Câu hỏi

Thế nào là định dạng trang tính? Để định dạng nội dung ô tính, đầu tiên em cần làm gì?

Gợi ý trả lời:

 • Định dạng trang tính là thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, căn lề, tô màu nền cho ô tính.
 • Để định dạng nội dung ô tính trước tiên ta cần chọn ô hoặc các ô tính muốn định dạng

Lời kết

Sau khi học xong Bài 6: Định dạng trang tính, các em cần nắm vững các thao tác:

 • Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
 • Chọn màu chữ
 • Căn lề trong ô tính
 • Tăng hoặc giảm chữ số thập phân
 • Tô màu nền và kẻ đường biên cho ô tính

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 6 Định dạng trang tính, các em hãy cùng thử sức mình để củng cố lại các kiến thức đã học ở trên nhé. Ngoài ra, ở phần Giải bài tập Tin học 7 Bài 6 có gợi ý trả lời chi tiết và dễ hiểu các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 56 môn Tin học lớp 7. Nếu có thắc mắc về các nội dung đã học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em

>> Bài sau: Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm của lớp em

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn