YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 56 SGK Tin học 7

Giải bài 3 tr 56 sách GK Tin học lớp 7

Hãy nêu các bước để thực hiện việc:

 • Định dạng phông chữ trong các ô tính
 • Tô màu nền cho các ô tính
 • Kẻ đường biên của các ô tính
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Định dạng phông chữ trong các ô tính:
  • Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
  • Bước 2. Nháy mũi tên ở ô Font
  • Bước 3. Chọn phông chữ thích hợp
 • Tô màu nền cho các ô tính:
  • Bước 1. Chọn các ô cần tô màu nền
  • Bước 2. Nháy mũi tên ở nút Fill Color
  • Bước 3. Nháy chọn màu nền thích hợp
 • Kẻ đường biên của các ô tính:
  • Bước 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên
  • Bước 2. Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên
  • Bước 3. Chọn kiểu đường biên thích hợp

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 56 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF