YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 12 Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 12 về Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON