AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi dữ liệu tập trung tại một trạm, những người dùng trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, ta nói đó là hệ CSDL gì?

  • A. Hệ CSDL cá nhân
  • B. Hệ CSDL phân tán xử lí tập trung
  • C. Hệ CSDL tập trung xử lí phân tán
  • D. Hệ QTCSDL phân tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>