YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi dữ liệu tập trung tại một trạm, những người dùng trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, ta nói đó là hệ CSDL gì?

  • A. Hệ CSDL cá nhân
  • B. Hệ CSDL phân tán xử lí tập trung
  • C. Hệ CSDL tập trung xử lí phân tán
  • D. Hệ QTCSDL phân tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ CSDL tập trung xử lí phân tán

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF