YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về …I… ) được dùng chung và phân tán về mặt …II… trên một mạng máy tính. Hãy chọn từ thích hợp điền vào hai chỗ trống.

  • A. I là lí thuyết; II là vật lí
  • B. I là logic; II là hình thức
  • C. I là tổ chức; II là cài đặt
  • D. I là logic; II là vật lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  I là logic; II là vật lí

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA