YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về …I… ) được dùng chung và phân tán về mặt …II… trên một mạng máy tính. Hãy chọn từ thích hợp điền vào hai chỗ trống.

  • A. I là lí thuyết; II là vật lí
  • B. I là logic; II là hình thức
  • C. I là tổ chức; II là cài đặt
  • D. I là logic; II là vật lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  I là logic; II là vật lí

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF