YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào?

  • A. Hệ CSDL phân tán
  • B. Hệ CSDL khách - chủ
  • C. Hệ CSDL trung tâm
  • D. Hệ CSDL cá nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA