YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào?

  • A. Hệ CSDL phân tán
  • B. Hệ CSDL khách - chủ
  • C. Hệ CSDL trung tâm
  • D. Hệ CSDL cá nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ CSDL trung tâm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON