YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào?

  • A. Hệ CSDL phân tán
  • B. Hệ CSDL khách - chủ
  • C. Hệ CSDL trung tâm
  • D. Hệ CSDL cá nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ CSDL trung tâm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF