YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ CSDL có một người dùng được gọi là gì?

  • A. Hệ CSDL phân tán
  • B. Hệ CSDL trung tâm
  • C. Hệ CSDL cá nhân
  • D. Hệ CSDL khách chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ CSDL có một người dùng được gọi là hệ CSDL cá nhân

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON