YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:

  • A. Có thể được dùng để lưu trữ một phần CSDL
  • B. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền được truy cập vào CSDL
  • C. Không được phép cài đặt thêm bất kì một CSDL cá nhân nào
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA