AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống …I… cho phép quản trị …II… và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán. Hãy chọn từ phù hợp cho chổ trống.

  • A. I là hệ CSDL; II là CSDL
  • B. I là phần mềm; II là CSDL phân tán
  • C. I là chương trình; II là hệ CSDL
  • D. I là CSDL; II là CSDL phân tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA