YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống …I… cho phép quản trị …II… và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán. Hãy chọn từ phù hợp cho chổ trống.

  • A. I là hệ CSDL; II là CSDL
  • B. I là phần mềm; II là CSDL phân tán
  • C. I là chương trình; II là hệ CSDL
  • D. I là CSDL; II là CSDL phân tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  I là phần mềm; II là CSDL phân tán

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF