YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 13 SGK Tin học 11

Giải bài 5 tr 13 sách GK Tin học lớp 11

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

 • Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và có độ dài khác nhau: tinhoc, tin_hoc_2007, hanoi2007
 • Lưu ý:
  • Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:
   • Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới;
   • Không bắt đầu bằng chữ số;
   • Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal không quá 127 kí tự:, Free Pascal không quá 255 kí tự);
   • Tuy nhiên, tên không nên đặt quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên đó.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 13 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF