YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 13 SGK Tin học 11

Giải bài 6 tr 13 sách GK Tin học lớp 11

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

a) 150.0              b) -22                  c) 6,23        

d) '43'                 e) A2                   f) 1.06E-15  

g) 4+6                h) c                      i) 'True'

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Các biểu diễn không phải là hằng: c), e), h)

Biểu diễn

Diễn giải
c) 6,23 Dấu phẩy phải thay bằng dấu chấm (.)
e) A20 Là tên chưa có giá trị
h) 'C Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối

Chú ý:

Biểu diễn Diễn giải
g) 4+6 Là biểu thức hằng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal
i) ‘TRUE’ Là hằng xâu nhưng không phải là hằng lôgic

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 13 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON