ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 13 SGK Tin học 11

Giải bài 6 tr 13 sách GK Tin học lớp 11

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

a) 150.0              b) -22                  c) 6,23        

d) '43'                 e) A2                   f) 1.06E-15  

g) 4+6                h) c                      i) 'True'

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Các biểu diễn không phải là hằng: c), e), h)

Biểu diễn

Diễn giải
c) 6,23 Dấu phẩy phải thay bằng dấu chấm (.)
e) A20 Là tên chưa có giá trị
h) 'C Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối

Chú ý:

Biểu diễn Diễn giải
g) 4+6 Là biểu thức hằng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal
i) ‘TRUE’ Là hằng xâu nhưng không phải là hằng lôgic

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 13 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho mình hỏi chút về 2 câu này, mai kt 15p rồi

  1.Nêu điểm khác nhau giữa biên dịch và thông dịch
  2.Nêu điểm khác nhau giữa tên chuẩn và từ khóa

  Thanks trước nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tuấn Huy

  Nêu sự giống và khác nhau giữa hằng và biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1