YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 11

Giải bài 4 tr 13 sách GK Tin học lớp 11

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Tên dành riêng, còn gọi là từ khóa, là tên mà được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định mà người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác. 
    • Ví dụ: program, uses, const,...
  • Tên chuẩn, là những tên được ngôn ngữ lập trình dùng với một ý nghĩa xác định nào đó. Tuy nhiên người lập trình có thể khai báo và sử dụng với ý nghĩa và mục đích khác. 
    • Ví dụ: abs, integer, real, ...
       

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON