ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 28 SGK Tin học 10

Bài tập 1 trang 28 SGK Tin học 10

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được không? Vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

- Hoạt động của máy tính được dựa vào chương trình. Mà chương trình là một phần bởi các phần mềm nên do đó máy tính chưa có phần mềm thì không thể hoạt động được.

- Ví dụ như máy tính khi không có hệ điều hành, là một phần mềm, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 28 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON