AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It's time we left for the disco.

  • A. We may leave for the disco now.
  • B. We needn't leave for the disco now.
  • C. We should leave for the disco now.
  • D.  We must have leave for the disco now.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>