AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The story centers upon Santiago, ________.

  • A. he is the main character, an aging Cuban fisherman, he struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream.
  • B. the main character, an old Cuban fisherman, to struggle with a giant marlin far out in the Gulf Stream.
  • C. who was a Cuban old fisherman struggles with a giant marlin off the Gulf Stream.
  • D. an aging Cuban fisherman who struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>