AMBIENT
 • Choose the best sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  It wasn't obligatory to submit my assignment today.

  • A.  My assignment must have been submitted today.
  • B. I needn't have submitted my assignment today.
  • C. My assignment was required to submit by today.
  • D. I mustn't submit my assignment today.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>