• Câu hỏi:

  Is it possible for me to come to your house at about 7pm?

  • A. Must I come over to your house at about 7pm?
  • B. Could I be come to your house at about 7pm?
  • C. Can I come to your house at about 7pm?
  • D. Will I come to your house at about 7pm?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC