ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 2 Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 2 về Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1