AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải:

  • A. Khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung
  • B. Đánh bắt hải sản bằng chất nổ
  • C. Tăng cường đánh bắt ở ven bờ
  • D. Dùng hoá chất hoặc xung điện để đánh bắt hải sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>