AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên trái đất có nhiều loại môi trường khác nhau. Các môi trường này khác nhau ở những đặc tính nào?

  • A. Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học
  • B. Đặc tính sinh học, đặc tính hoá học
  • C. Đặc tính vật lí, đặc tính sinh học
  • D. Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học và đặc tính sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>