YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết công việc của chúng ta đã làm để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật:

  • A. Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • B. Xây dựng các khu rừng quốc gia ,bảo vệ sinh vật có tên trong sách đỏ
  • C. Chặt phá rừng làm củi, lấy gỗ
  • D. Sử dụng đúng mức thuốc trừ sâu và hóa chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON