ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại vì kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động đinh hướng lên ADN cho phép chuyển thông tin di truyền từ một cá thế của loài này sang cá thể thuộc loại khác.

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng để chuyển gen, tạo các chủng vi sinh vật mới, các thực vật và động vật chuyển gen.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Hong

  ỏ bắp , N quy định hạt nâu , n quy định hat trắng cho hai cây bắp bố , mẹ có hạt nâu giao phấn vỏí nhau thu đuoc F1. cho cây F1 tiep tục thụ phấn voi nhau thì thu đuoc F2 xảy ra ba TH

  TH 1 . F1 hạt nâu lai vs hạt nâu thu đuoc F2 hai có 289 cây hạt nâu và 96 cây hạt trắng

  TH 2 F1 hạt nâu lai vs hạt nâu thu đuoc F2 có 379 cây đieu hạt nâu

  TH 3 F1 hạt nâu lai vs hạt trắng thu đuoc F2 có tỉ le 360 cây hạt nâu

  a/ hãy bien luan và lập so đồ lai tu F1 > F2 cho TH3 tren

  b/ có nhận xét gì ve bố mẹ , giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  có 2 gen nhân đôi ,1 số lần không bằng nhau và đã tạo ra tổng số 20 gen con . Biết số lần nhân đôi của gen 1 nhiều hơn so với gen 2.Hãy xác định số lần nhân đôi và số gen con tạo ra của gen 1 và gen 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Một giao tử của một giao tử ruồi giấm có kiểu di truyền AbDdY. Xác định các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể ruồi giấm trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  ở ruồi giấm người ta thấy một số trứng của ruồi cái có chứa NST giới tính XX, X và không chứa chiếc NST giới tính nào (O)

  a, bằng hiểu biết của mình, em hãy giải thích cơ chế hình thành loại trứng đó

  b, khi các loại trứng trên kết họp với giao tử đực bình thường , hợp tử tạo thành có bộ NST như thế nào? gọi tên các dạng đọt biến ở đời con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1