YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 9 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì nếu dùng con lai F1 làm giống thì ở các đời sau, qua phân li sẽ xuất hiện các kiểu gen đồng hợp về các gen lặn có hại làm ưu thế lai giảm.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Thu Hang

  loại biến đị xuất hiện do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Một đoạn ADN có chiều dài là 4080Å, trong đó A=15% Nu của ADN.

  a) Tính số lượng Nu của cả đoạn ADN và từng loại Nu của ADN đó?

  b) Tính số liên kết hidro trên đoạn ADN đó?

  c) Khi ADN trên nhân đôi liên tiếp 4 lần. Hãy tính số Nu từng loại và cả ADN trên mà môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của ADN đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  1, điều nào dưới đây là đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của ruồi dấm

  A, có 2 cặp NST đề có hình que

  B, có 4 cặp NST đều có hình que

  C, có 3 cặp NST hình V

  D, có 2 cặp NST hình V

  2, có 3 tế bào mầm trong cơ thể của một gà trống đều nguyên phân 5 lần. Các tế bào con sau nguyên phân đều trở thành của tinh bào bậc I. Số NST có trong các tinh bào bậc I là (biết ở gà 2n = 78)

  3, đặc điểm nào sau đây đứng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ?

  A, các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

  B, làm xuất hiện các cặp gen dị tổ hợp, rắt đa dạng và phong phú.

  C, luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

  D, làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Một gen khi nhân đôi liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 45000 nu trong đó có 13500 T.Mạch mã hóa gốc của gen có 15% X so với số nu của mạch. Phân tử mARN sinh ra từ gen có mA=20%

  a. Tính khối lượng và số lượng nu mỗi loại của gen

  b. Số lượng từng loại ribonu của từng loại mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON