YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 10 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Điểm khác nhau của phương pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể:

Chọn lọc hàng loạt (một lần):

  • Năm thứ nhất:

Gieo trồng giống khởi đầu chọn cây ưu tú, hạt của các cây nầy đem trộn lẫn để làm giống vụ sau

  • Năm thứ hai:

So sánh "giống chọn hàng loạt" với giống khởi đầu và giống đối chứng để chọn giống phù hợp với mục đích đề ra.

Chọn lọc cá thể

  • Năm thứ nhất:

Gieo trồng giống khởi đầu, chọn cá thể tốt nhất, hạt các cây này gieo riêng từng dòng để so sánh.

  • Năm thứ hai:

So sánh các dòng chọn lọc cá thể với nhau, so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để chọn giống tốt nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF