YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 8 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Vì sao tự thụ phấn và giao phối đưa đến thoái hoá giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

Tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hoá giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống vì trong chọn giống người ta dùng các phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần có các cặp gen đồng hợp, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Lan

  Câu 1: Khi giải mã, trên 1 phân tử mARN có 8 riboxom trượt qua 1 lần. Hãy xác định:

  - Có bao nhiêu chuỗi axit amin được tổng hợp.

  -Cấu trúc các chuỗi polipetit có giống nhau hay không? Vì sao?

  Câu 2: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

  a, Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai: AaBB * aaBb

  b, Bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để đời con có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% cây cao, hoa đỏ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 12,5% cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thấp, hoa trắng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thu Hang

  loại biến đị xuất hiện do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Một đoạn ADN có chiều dài là 4080Å, trong đó A=15% Nu của ADN.

  a) Tính số lượng Nu của cả đoạn ADN và từng loại Nu của ADN đó?

  b) Tính số liên kết hidro trên đoạn ADN đó?

  c) Khi ADN trên nhân đôi liên tiếp 4 lần. Hãy tính số Nu từng loại và cả ADN trên mà môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của ADN đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  1, điều nào dưới đây là đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của ruồi dấm

  A, có 2 cặp NST đề có hình que

  B, có 4 cặp NST đều có hình que

  C, có 3 cặp NST hình V

  D, có 2 cặp NST hình V

  2, có 3 tế bào mầm trong cơ thể của một gà trống đều nguyên phân 5 lần. Các tế bào con sau nguyên phân đều trở thành của tinh bào bậc I. Số NST có trong các tinh bào bậc I là (biết ở gà 2n = 78)

  3, đặc điểm nào sau đây đứng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ?

  A, các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

  B, làm xuất hiện các cặp gen dị tổ hợp, rắt đa dạng và phong phú.

  C, luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.

  D, làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1