YOMEDIA

Bài tập 8 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 8 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Vì sao tự thụ phấn và giao phối đưa đến thoái hoá giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 8

Tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hoá giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống vì trong chọn giống người ta dùng các phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần có các cặp gen đồng hợp, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Lan

  Câu 1: Khi giải mã, trên 1 phân tử mARN có 8 riboxom trượt qua 1 lần. Hãy xác định:

  - Có bao nhiêu chuỗi axit amin được tổng hợp.

  -Cấu trúc các chuỗi polipetit có giống nhau hay không? Vì sao?

  Câu 2: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

  a, Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai: AaBB * aaBb

  b, Bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để đời con có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% cây cao, hoa đỏ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 12,5% cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thấp, hoa trắng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  loại biến đị xuất hiện do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA