YOMEDIA

Bài tập 4 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

 • Di truyền học tư vấn là một lĩnh vực của di truyền học kết hợp các phương pháp xét nghiệm, chuẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ.
 • Chức năng của ngành này là chuẩn đoán, cung cấp thông tin cho lời khuyên về khả năng mắc bệnh di truyền ở đời con của các gia đình mắc bệnh di truyền nào đó để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Lan

  Một giao tử của một giao tử ruồi giấm có kiểu di truyền AbDdY. Xác định các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể ruồi giấm trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  ở ruồi giấm người ta thấy một số trứng của ruồi cái có chứa NST giới tính XX, X và không chứa chiếc NST giới tính nào (O)

  a, bằng hiểu biết của mình, em hãy giải thích cơ chế hình thành loại trứng đó

  b, khi các loại trứng trên kết họp với giao tử đực bình thường , hợp tử tạo thành có bộ NST như thế nào? gọi tên các dạng đọt biến ở đời con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA