AMBIENT

Bài tập 3 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu những điểm cơ bản của các phương pháp nghiên cứu đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp những khó khăn:
  • Người sinh sản chậm và đẻ ít con.
  • Vì lí do xã hội, không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến vì vậy người ta đã đưa ra một số phương pháp nghiên cứu thích hợp, thông dụng, đơn giản dễ thực hiện, hiệu quả cao đó là phương pháp nghiên cứu phả hệ và trẻ đồng sinh.

a) Phương pháp phả hệ:

Là phương pháp theo dõi dự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay nhiều gen kiểm soát).

b) Nghiên cứu trẻ đồng sinh: giúp ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen, vai trò của môi trường đối với sự hình thành tính trạng. Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng có thể xác định được tính trạng nào do gen quy định là chủ yếu, tính trạng nào chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên và xã hội.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  ỏ bắp , N quy định hạt nâu , n quy định hat trắng cho hai cây bắp bố , mẹ có hạt nâu giao phấn vỏí nhau thu đuoc F1. cho cây F1 tiep tục thụ phấn voi nhau thì thu đuoc F2 xảy ra ba TH

  TH 1 . F1 hạt nâu lai vs hạt nâu thu đuoc F2 hai có 289 cây hạt nâu và 96 cây hạt trắng

  TH 2 F1 hạt nâu lai vs hạt nâu thu đuoc F2 có 379 cây đieu hạt nâu

  TH 3 F1 hạt nâu lai vs hạt trắng thu đuoc F2 có tỉ le 360 cây hạt nâu

  a/ hãy bien luan và lập so đồ lai tu F1 > F2 cho TH3 tren

  b/ có nhận xét gì ve bố mẹ , giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  có 2 gen nhân đôi ,1 số lần không bằng nhau và đã tạo ra tổng số 20 gen con . Biết số lần nhân đôi của gen 1 nhiều hơn so với gen 2.Hãy xác định số lần nhân đôi và số gen con tạo ra của gen 1 và gen 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>