YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) → mARN → Prôtêin → Tính trạng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Sơ đồ trên khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng:

gen (ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng.

Mối liên hệ này cho thấy ADN làm khuôn mẫu tổng hợp mARN diễn ra ở trong nhân, mARN làm khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ở chất tế bào cấu thành prôtêin và biểu hiện thành tính trạng.

  • Bản chất của mối quan hệ này chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN, trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc một của prôtêin, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON