YOMEDIA

Bài tập 2 trang 117 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 117 sách GK Sinh lớp 9

Hãy giải thích mối quan hệ kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta vận dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
 • Bố mẹ không truyền cho con cái những tính trạng (kiểu hình) đã đưuọc hình thành sẵn mà chỉ truyền cho con một kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường.
 • Các tính trạng chất lượng như các tính trạng về hình dáng, màu sắc…. phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Còn tính trạng số lượng (cân, đong, đo, đếm,..) chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường nên biểu hiện rất khác nhau.
  • Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với các tính trạng số lượng, tạo điều kiện thuần lợi để kiểu hình phát triển tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 117 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Trung Phuong

  Xác định trình tự các đơn phân trên các mạch của gen khi gen đó làm khuân để tổng hợp nên đoạn ARN sau:

  Đoạn ARN : -U - A - X - G - U - A - A - G - U - U -

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  1, Gen B dài 4080 A0, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. Gen B đột biến thành gen b, Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gên B là 5A và 4G. Xác định số nucleotit từng loại của gen b.

  2, Gen B có 3000 nucleotit, trong đó có A = 1/2G. Gen B đột biến thành gen b, nhưng số lượng nucleotit cuar2 gen vẫn bằng nhau. Gen b có tỉ lệ A/G=50,15%. Xác định kiểu đọt biến từ gen B thành gen b.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA