ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định 2n và số lần nguyên phân biết có 5 tế bào nguyên phân, môi trường cung cấp 600 NST đơn

Có 5 tế bao sinh duc sơ khai cua mot loai sinh vật nguyên phân lien voi số lần như nhau, moi tr noi bao cung cấp nguyên liệu để tạo ra 600nst đơn. Các tb sinh ra đều thưc hiện giảm phan tao g/tử, moi tr noi bào tiep tuc cung cấp nguyên liệu đe tao ra 640nst đơn. Cho biết hiệu suất thu tinh cua g/tử là 2,5% và hinh thành nên 8 hợp tử

a. Nhom tb trên là của loai sinh vật nào

b. Xác đinh số lan nguyên phân cua mỗi tb sinh duc sơ khai

c. Cơ thể sv đã tao ra cảc g/tu thuoc gio tinh nao? Giai thich?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)ta có : \(a\cdot2n\cdot\left(2^k-1\right)=600\)

  <=> \(5\cdot2n\left(2^k-1\right)=600\)

  <=> \(2n\cdot2^k-2n=120\) (1)

  ta có \(a\cdot2n\cdot2^k=640\)

  <=> 5\(\cdot2n\cdot2^k\)=640

  <=>\(2n\cdot2^k=128\)(2)

  từ 1 và 2 ta có

  \(2n\cdot2^k-2n=120\)

  <=> 128-2n=120

  =>2n=8

  đây là loài ruồi giấm

  b)ta có : \(a\cdot2n\cdot\left(2^k-1\right)=600\)

  <=> \(5\cdot8\cdot\left(2^k-1\right)=600\)

  <=> \(2^k\)=16<=>k=4

  c)số tb sinh g tử là: 5* \(2^4\)=80(tb)

  số tb g tử là: \(8\cdot\dfrac{100}{2.5}\)=320

  đây là giới tính đực vì 1 cơ thể đực tạo ra 4 tinh trùng,còn 1 cơ thể cái tạo ra 1 trứng và 3 thể cực chết

    bởi Le Van Thien 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1