YOMEDIA

Huỳnh Phương's Profile

Huỳnh Phương

Huỳnh Phương

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Huỳnh Phương đã đặt câu hỏi: Giúp với ạ Cách đây 2 năm

    Ở gà 2n 78, một gà mái đẻ 24 trứng, có 23 trứng được thu tinh, ấp nở đuợc 20 con. a. Các trứng không no có số lượng và bộ NST là bao nhiêu. b. Xác định số tế bào mầm, số lần nguyên phân của các tế bào mầm ở gà mái đã tạo ra số trứng trên. Biết môi trường cung cấp cho quá trinh nguyên phân tương đương 1638 NST dơn. Các tế bảo mầm nguyên phân với số lần băng nhau. Các noãn nguyên bào tạo thành đeu trở thành NBB1 và giảm phân binh thường.

     

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF