YOMEDIA

Bé's Vịt's's Profile

Bé's Vịt's

Bé's Vịt's

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Bé's Vịt's đã đặt câu hỏi: Sinh học 9 Cách đây 2 năm
    1. Những hoạt động nào của NST trong chu kì tế bào đảm bảo cho bộ NST của tế bào con giống như bộ NST của TB mẹ?

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF