YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 80 SBT Sinh học 8

Giải bài 8 tr 80 sách BT Sinh lớp 8

Thận có cấu tạo gồm

A. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận.

B. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng.

C. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng và các ống góp, bể thận.

D. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 80 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1