YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 80 SBT Sinh học 8

Giải bài 9 tr 80 sách BT Sinh lớp 8

Ở thận, các đơn vị chức năng gồm

A. Nang cầu thận, cầu thận

B. Nang cầu thận, ống thận.

C. Ống thận, cầu thận

D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Một đơn vị chức năng của thận (gồm cầu thận, nang cầu thận và các ống thận)

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 80 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON