AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 38 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 38 về Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Thận ,cầu thận ,bóng đái
  • B. Thận , ống thận ,bóng đái
  • C. Thận ,bóng đái , ống đái
  • D. Thận , ống dẫn nước tiểu ,bóng đái , ống đái
  • A. Thận
  • B. Ống dẫn nước tiểu
  • C. Bóng đái
  • D. Ống đái
  • A. Phần vỏ ,phần tuỷ ,bể thận , ống dẫn nước tiểu
  • B. Phần vỏ ,phần tuỷ ,bể thận
  • C. Phần vỏ ,phần tuỷ với các đơn vị chức năng ,bể thận
  • D. Phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp ,bể thận
  • A.    Cầu thận ,nang cầu thận
  • B. Nang cầu thận , ống thận
  • C. Cầu thận , ống thận
  • D.   Cầu thận ,nang cầu thận , ống thận
  • A. Loại bỏ các chất độc và những chất đưa vào cơ thể quá liều lượng.
  • B. Điều hoà huyết áp
  • C. Duy trì thành phần hoá học và độ pH của máu
  • D. Cả ba câu trên đều đúng
AMBIENT
?>