Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):