YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rắn là loại động vật có ích cho nông nghiệp vì:

  • A. Rắn độc cắn có thể gây chết người
  • B. Một số loài rắn bắt chuột là loại động vật có hại cho nông nghiệp
  • C. Nọc rắn độc có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rắn là loại động vật có ích cho nông nghiệp vì một số loài rắn bắt chuột làm thức ăn, chuột là loại động vật có hại cho nông nghiệp.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 21314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON