YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của bộ Rùa là 

  • A. Hàm không có răng, có mai và yếm
  • B. Hàm có răng, không có mai và yếm
  • C. Có chi, màng nhĩ rõ 
  • D. Không có chi, không có màng nhĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bộ Rùa có đặc điểm là hàm không có răng, có mai và yếm, đại diện là rùa và ba ba.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON