AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lớp Bò sát được hình thành cách đây khoảng:

  • A. 380 - 320 triệu năm
  • B. 320 - 280 triệu năm
  • C. 280 - 320 triệu năm
  • D. Cả 3 ý trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>