YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 40 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát giúp các em học sinh hiểu sự đa dạng của bò sát thể hiện ở thành phần loài, môi trường sống và tập tính. Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp bò sát. 

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF