AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lớp Bò sát rất đa dạng vì:

  • A. Lớp bò sát có số loài lớn.
  • B. Lớp Bò sát có môi trường sống đa dạng
  • C. Lớp Bò sát có lối sống đa dạng
  • D. Tất cả 3 ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>