YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lớp Bò sát rất đa dạng vì:

  • A. Lớp bò sát có số loài lớn.
  • B. Lớp Bò sát có môi trường sống đa dạng
  • C. Lớp Bò sát có lối sống đa dạng
  • D. Tất cả 3 ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lớp Bò sát đa dạng là do có số loài lớn, có môi trường sống và lối sống đa dạng.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 21310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON