YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bò sát được chia thành mấy bộ 

  • A. 2 bộ
  • B. 3 bộ
  • C. 4 bộ 
  • D. 5 bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bò sát hiện nay được xếp vào 4 bộ: bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu và bộ Rùa

  → Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON