YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bò sát có bao nhiêu loài 

  • A. 1500 loài
  • B. 2500 loài
  • C.  4500 loài 
  • D. 6500 loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trên thế giới có khoảng 6 500 loài bò sát. Ở Việt Nam đã phát hiện 271 loài.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON