YOMEDIA
NONE

Nhận xét nào không đúng với quá trình giao phối ngẫu nhiên? 1. Giao phối ngẫu nhiên thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

2. Giao phối ngẫu nhiên duy trì trạng thái cân bằng của quần thể.

3. Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.

4. Vai trò của giao phối ngẫu nhiên trong tiến hóa là phát tán và trung hòa đột biến.

5. Giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Về giao phối ngẫu nhiên:

  - Đây không phải là một nhân tố tiến hóa do không thay đổi tần số alen và thành phân kiểu gen của quần thể, mà duy trì trạng thái cân bằng, ổn định của quần thể.

  - Các đột biến tạo nên các alen mới, giao phối ngẫu nhiên làm phát tán các alen này, tổ hợp các alen này vào những tổ hợp kiểu gen khác nhau, làm trung hòa đột biến.

  - Giao phối ngẫu nhiên tạo nên các biến dị tổ hợp, là nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

    bởi Dang Thi 19/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON